Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest ES Nieruchomości z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 15/2, w Bielsku-Białej (kod pocztowy: 43-300), tel.: +48 507 331 332, adres e-mail: biuro@esnieruchomosci.pl.

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Panią/Pana za pomocą formularza.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies